Wednesday, November 24, 2010

אני מכירה מישהי שעומדת להכנס לבית האח הגדול~

יש משהו מאד מרתק בידיעה, שאני מכירה מישהי שעומדת להכנס לבית האח הגדול ואסור לי לספר עד ל4 לדצמבר
ואני אשתף אותכם אז~ יום טוב לכולנו 10 ימים ליום הגדול~

103 fm רדיו ללא הפסקה איריס קול בארץ


חברתי היקרה והמהממת מרינה גולדשטיין, "שידכה" לי את המפיק של תוכנית הרדיו עם איריס קול, שתדבר על האח הגדול והם ויקליטו כמה פעמים במשך האח הגדול ,את חוויות הציפה שלי, מאד מעניין עומד להיות, למרות שיש
לי מלא נסיעות ועבודה אבל אני יודעת שהחיבור שלי לאח הגדול הוא חיבור ישראלי שאני פשוט מכורה לו~